Roadmap

From fabwiki
Jump to: navigation, search

HOW TO Timelab

Deze wikipage is bedoeld om jou wegwijs te maken in de werking van TImelab. Ben je Local Maker, stagiair, partner of passant? Dan vind je hier wat dit betekent.

missie en waarden

Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan voor een samenleving in beweging.

Organisatiestructuur

TImelab is een vzw en een cvba met sociaal oogmerk. De vzw staat in voor de werking van het lab en de projecten met internationale kunstenaars. De vzw is aandeelhouder en stichter van de cvba-so. De cvba-so omvat 2 open categorieën van aandeelhouders. De C-aandelen zijn voor alle makers, sympathisanten en individuen. De B-aandeelhouders zijn voor partners die zich aansluiten bij de waarden van de organisatie. WIl je graag aandeelhouder worden? Informeer tijdens een open labdag (woensdag ts 19u en 22u en vrijdag 9u tot 17u) of stuur een mail naar hello@timelab.org

Team

  • Evi Swinnen
  • Sophie Weyn
  • Pieter Dauwe
  • Raimi Möller

Hosted Makers

Local Makers

Stages

Co-working café

Medebewoners

Gasten aanbod op maat

Financieel

Partners