Ruimte

Uit Timelab Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Intro

Een nieuwe plek in de stad. De Schuur is een open ruimte voor ontwikkeling van nieuwe activiteiten in de buurt. Van buurtbijeenkomsten tot innovatieve projecten. We onderzoeken de functie van gedeelde plekken voor cocreatie in de buurt. We belichten het potentieel van industrieel erfgoed in de stad en gaan op zoek naar nieuwe slimme economiƫn in de buurt.

Kick Off

1. De eerste kickoff vond plaats op 20 april 2016 [1] inhet kader van het nieuwbouwproject te gentbrugge

hier werden volgende projecten en rollen gedefinieerd.

Projecten

 • 1. Info over gelijkaardige projecten is verzameld (3)
 • 2. Experten komen naar Timelab en delen hun kennis (1)(2)(3)
 • 3. Iedereen weet dat het systeem en het programma aanpasbaar zijn (1)(2)
 • 4. De prototypes zijn internationaal besproken (2)(4)
 • 5. De adaptieve infrastructuur en het onderzoek + resultaten zijn transfereerbaar (2)
 • 6. De impact van de actie is zichtbaar (in de matrix) (5)
 • 7. Reflectiemethodes worden gedeeld en zichtbaar, en overdraagbaar (1)
 • 8. Informatie en inzichten gaan niet verloren (3)
 • 9. Data en kennis zijn open beschikbaar (2)
 • 10. De tijdelijkheid van de ingreep is zichtbaar (2)
 • 11. Nieuwe materialen en technieken worden getest en getoond in prototypes/projecten (4)
 • 12. Iedereen krijgt vat op het begrip "Infrastructureren" en "matrix" (2)
 • 13. Er is een nulmeting (5)

Rollen

 • 1. Reflectie

Purpose: De complexiteit van het project wordt inzichtelijk dankzij reflectie en disseminatie van deze reflectie. Projecten: Kennis en informatie wordt toegeleid naar het project / kanalen en vormen voor disseminatie van de reflectie zijn gekend. Indicatoren: De andere mensen uit het team krijgen betere grip op de terminologie

 • 2. Verbeelding

Purpose: een inzichtelijke en beeldende vorm vergroot het draagvlak van het project Ruimte bij een breed publiek Projecten: een beeldtaal, kanalen en vormen zijn gekend Indicatoren: er is een toenemende interesse voor het project vanuit verschillende hoeken en domeinen / men begrijpt steeds beter waarover het gaat

 • 3. Informatie/Documentatie

Purpose: het verzamelen en stroomlijnen van informatie met als doel kennis te voorzien voor de verschillende rollen waaruit kan geput worden. Projecten: een gemeenschappelijk werkbaar platform wordt gevonden Indicatoren: alle kennis en mapping van gelijkaardige initiatieven gebeurt op 1 plaats en door verschillende contributors

 • 4. Prototyping

Purpose: via concrete voorbeelden worden materialen, technieken en systemen getest en getoond. Zo ontstaat een reeks modules die het uiteindelijk bouwproject kan voeden. Projecten: hier definieren we de verschillende deelaspecten van deze rol (to do) Indicatoren: hier definieren we wat deze rol succesvol maakt (to do)

 • 5. Impact

Purpose: we kunnen aantonen dat de keuze van een module impact heeft op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Projecten: een meetinstrument ontwikkelen / een nulmeting uitvoeren (etc, to do door de rol zelf) Indicatoren: een inzichtelijke methode voor de meting wordt gedeeld / (etc)

De verbinding tussen de rollen:

Alle rollen starten tegelijkertijd. Naarmate het project vordert zullen rollen steeds vaker gaan samenwerken. De rollen komen samen tijdens de tussenstand, bespreken hier hun stand van zaken, problemen en obstakels. Het team helpt deze spanningen op te lossen en samen worden de volgende stappen bepaald. Zo verloopt het project zonder deadlines en op maat van de voortgang en nieuwe inzichten.

Iedere rol heeft minstens 1 vertegenwoordiger tijdens de tussenstanden. Deze kan spreken en beslissen voor de hele rol.

Verhuisbeweging naar Dampoort In het nieuwe pand in dampoort worden veel onderzoeksresultaten meegenomen uit de vorige plannen. Het grote verschil is: - meer ruimte - bestaand gebouw - erfpacht met private partij

procesbegeleiding Jan Leyssens en Daniela Dossi staan in voor de procesbegeleiding ihkv terug in Omloop

Documentatie het gehele proces wordt opgenomen in IABR

Plan van aanpak

2017 In de aanloop van de bouwaanvraag in 2017 bouwen we een jaar lang aan (kleine stukjes) code, als modules in een groter geheel. Dit in de vorm van concrete prototypes. Hiervoor hebben een soort basisgrid nodig waaraan we de stukjes code later kunnen koppelen. Wat zou het systeem of het grid kunnen zijn van deze stukjes code is dus een van de vragen die ons bezig houdt.

2018 Nu we in een buurt aan de slag gaan vertrekken we van de community werking vanuit de buurt. We beginnen met een 'lezing' van de buurt, huizen, bewoners en starten zelf een paar initiatieven met als thema brood, textiel en bloemen.

Links

We verzamelden in het vooronderzoek al interessante denkwijzes rond dit thema.

 • Autarkytecture [2]
 • De Ceuvel [3]
 • Infrastructure Toolbox [4]
 • Keller Easterling [5]
 • Pleidooi voor niet-bouwen, Re-st [6]
 • Santiago Cirugeda [7]
 • Les grand Voisin [8]
 • Origin of Spaces Bordeau [9]

Reflectie

hoe zwengelen we de participatie aan in dit project? Hoe maken we de ruimte voor iedereen om te gebruiken en hoe beinvloedt dit de definitie van de ruimte?