Knotplex

Uit Timelab Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Introductie

Knot-plex is een exploratie naar het verwerken van Japanse Duizendknoop tot bronmateriaal. Japanse Duizendknoop is een invasieve plant die in heel Europa woekert. De plant beschadigt talrijke infrastructuren en verdringt elke andere plant in zijn omgeving. Omdat het uiterst moeilijk is om de plant te verwijderen, keert hij elk jaar terug. Wanneer we dit omdenken, kent deze afvalstroom dus heel veel potentieel. Door de gedroogde plant te malen en met caseïne (melkeiwit) te mengen, kan je de materie persen tot een vezelplaat. Hierop kan je klassieke hout- en laserbewerkingen toepassen.

De eerste proefopstelling werd uitgewerkt door Henri Goeminne in samenwerking met Timelab ihkv een stageopdracht voor Industrieel ontwerpen Howest en werd genomineerd voor de OVAM Publieksprijs 2015.

Een haalbaarheidsstudie naar de productie van dit nieuw bouwmateriaal gaat momenteel van start met de steun van VLAIO (agentschap innoveren en ondernemen) en in samenwerking met Labeur, OVAM, VKC, W&Z en Provincie Oost-Vlaanderen.

De aanpak van dit project werd onderverdeeld in vier werkpakketten.

  • Product
  • Logistiek
  • Controle
  • Businessmodellen

Product

"Het onderzoeken van het meest efficiënte en duurzame procedé voor de productie van Knotplex platen."

Timelab heeft reeds een eerste prototype gemaakt. Dit wees uit dat het mogelijk is om op kleine schaal vezelplaten te kunnen maken door Japanse Duizendknoop te vermengen met caseïne.

Input

Japanse Duizendknoop

Lijmen

Additieven

Proces

Blenden

Mixen

Mengen

Persen

Deel van het productieproces bestaat eruit om de gelijmde pulp samen te drukken. Dit wordt gedaan om water uit het pulp te halen en deze een eerste maal te vormen.

In Timelab zal dit gebeuren met een pers die 12 ton kan zetten en een gemodificeerde mal.

Verhitten

Stomen

Output

Plaatmateriaal, formaat

Logistiek

"Het opzetten van een duurzame en efficiënte korte keten voor de aanvoer van grondstoffen, distributie van geproduceerde platen en inzameling van afval."

Controle

"Een kader te scheppen voor de vermarkting van een gecontroleerd proces en product zonder rebound effect."

Vrijkomen van Japanse Duizendknoop tijdens het maakproces

Japanse Duizendknoop is een plant die zeer gemakkelijk en op veel verschillende plaatsen kan en zal groeien. Kleine hoeveelheden van de plant zijn genoeg om de plant het jaar erop tegen te komen. *6 gram zou volgens onderzoek al genoeg kunnen zijn*

Om na te gaan in hoeverre de Japanse Duizendknoop zit verspreid nadat ze geoogst werd, wordt er een kleine testopstelling gemaakt. Zo werden er gedroogde, bewerkte en gebakken vezels geplant.

Businessmodellen

"Het onderzoeken, becijferen en aftoetsen van de mogelijke rendabel businessmodellen met een evenwichtige verhouding tussen economische, ecologische en sociale waarden, onderzoek naar de best mogelijke juridische en economische structuur, het concretiseren van de samenwerking tussen de verschillende partners."