A.D.E.M

Uit Timelab Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Intro

Ook benieuwd naar de fijnstofconcentratie op weg naar werk of school? Binnenkort kan je de mobiele meettoestellen van ADEM gebruiken en kom je direct alles te weten over de luchtkwaliteit in jouw stad. Een team van 20 experten is sinds juni aan de slag in Timelab. Zij onderzochten niet alleen de technische aspecten, maar ook een manier om de impact te meten bij de weggebruiker. Ze ontwikkelden een zelfbouwkit zodat de toestellen low cost, open, repareerbaar en aanpasbaar kunnen gemaakt en lokaal gereproduceerd worden.

De ADEM-ers zijn : Alexandra Lybaert - Arnaud Coolsaet - Carina Veeckman - Daniel Andersson - Fede Torri - Jesse Howard - Katriina Kilpi - Koen Verstringe - Lieven Blancke - Marco Stolle - Peter Baeyens - Stijn Diependaele - Thomas Vanhoestenberghe - Thimo Thoeye - Wim De Bonte

Ook jij kan ADEM-er worden: Wil je meewerken aan de impactstudie? Wil je ADEM mee bekend maken? Wil je zelf een toestel maken? Of zelf workshops geven? Wil je een gelijkaardig initiatief opzetten in jouw gemeente? Dan kan je contact opnemen met de initiatiefnemers via ja@ik-adem.be​

De verschillende teams houden regelmatig een "Tussenstand" en geven hierbij inkijk in hun creatieproces. Ze presenteren kort de resultaten van de voorbije periode. Ze vragen feedback aan experten van buitenaf. Op deze tussenstanden bepalen ze de eerstvolgende stappen en nemen ze beslissingen.

Ben je nieuwsgierig of heb je een voorstel, bijdrage, feedback of opmerking? Volgende tussenstand: 7 april. Meer info kan je vinden in de agenda.

Stand der techniek

timelab

Timelab heeft reeds een eerste prototype ontwikkeld waarop 2 optische fijnstof sensoren (DSM501A en GP2Y1010AU0F) het aantal fijnstof deeltjes meten in de lucht. In deze sensoren straalt een infrarood LED licht uit welke weerkaatst wordt door de fijnstof deeltjes in de lucht. Vervolgens wordt het teruggekaatste licht opgevangen door een fotocel welke uitgelezen wordt door de elektronica (Arduino). De meetkit bevat ook een gps module, welke informatie over de locatie van de metingen opslaat. Deze gegevens kunnen geüpload worden naar een server, bijvoorbeeld de Open Data server van de Stad Gent om verwerkt te worden in een app of mobiliteitskaart.

De sensoren zullen gedurende een periode van 2 maanden onophoudelijk meten in het fablab om eventuele problemen op te sporen (betrouwbaarheid, ruis, duurzaamheid etc) en om een goed gemotiveerde keuze te kunnen maken voor de sensor die in het definitieve model gebruikt gaat worden. Ook wordt er in deze fase van het vooronderzoek een begin gemaakt met het uitwerken van de technische verwerking van de gegevens en het uploaden naar een open data server.

Bestand:Aircasting map new york.jpg
Aircasting Map of New York for PPD60PV-T2 particle matter

Er bestaat reeds een open data map, Aircasting, die data verzamelt en toont als een dashboard of op een kaart. Er is een Arduino gebaseerde hardware beschikbaar met bluetooth koppeling naar een smart phone. Het Timelab team kan zich baseren op deze Arduino code om de fijnstof meters uit te lezen. In het geval dat er nog geen code beschikbaar is op Aircasting voor de gekozen fijnstof meters zal Timelab nieuwe code schrijven en open source ter beschikking stellen.

De volgende stap is het mobiel maken van het device, het modulair en open maken van de software, het lanceren van de impact studie en campagne.

EVENTUELE PARTNERSCHAPPEN

Centexbel

Centexbel onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om met behulp van smart textiles de mobiele meetresultaten realtime te visualiseren. Centexbel heeft reeds verschillende onderzoeksprojecten rondom het thema “Smart Textiles” uitgevoerd, waaronder toepassingen voor slaap- en gezondheidsmonitoring (Monsotex), veiligheid van gebouwen en constructies (Polytect). Dit project concentreert zich in eerste instantie op het gebruiken van smart materials, zoals thermochrome coatings, die van kleur veranderen onder invloed van warmte. Niet alleen de zichtbaarheid van de kleurverandering, maar ook de manipuleerbaarheid, de keuze van de textiel en de coating zullen worden onderzocht in functie van de toepassing. Meer info over de projecten rondom Smart Textiles door Centexbel [1]

Colruyt

Twintigduizend Colruyt medewerkers verplaatsen zich dagelijks van en naar het werk. Colruyt stimuleert het gebruik van duurzame vervoersmiddelen ten behoeve ecologische en sociale doelstellingen. De rol van de mobiliteitscoordinator van Colruyt is om de dienstverleningen en het woon-werkverkeer verder te verduurzamen. Het project “Bike to work”, dat reeds werd gestart in 2007, biedt medewerkers een firmafiets, een fiets vergoeding en een fiets uitrusting. Van de 800 werknemers die deelnemen aan Bike to work zullen er 100 deelnemen aan de workshops en effectief fijnstof gaan meten met hun firma-fiets.Het interne communicatie bureau Premedia dat instaat voor de communicatie van de Colruyt Group (via infoschermen in de winkels, folders, verpakkingen, websites, apps etc) zal de interne bevragingen van de project deelnemers op zich nemen.

UGent

Aan het departement INTEC van de Universiteit van Gent worden geluidsmetingen gebruikt om de blootstelling van fietsers aan een verkeer gerelateerde component in het fijn stof te voorspellen (Black Carbon). Hierbij wordt het laagfrequent geluid van verbrandingsmotoren gebruikt voor het schatten van de verkeersstroom, de voornaamste parameter voor de persoonlijke lokale blootstelling. Een jaar lang werd simultaan geluid en Black Carbon gemeten tijdens woon-werk verplaatsingen met de fiets. Een succesvol model werd gepubliceerd in juli 2013 waarbij de relatie tussen lokaal verkeer, windsnelheid en achtergrondblootstelling kon worden gekwantificeerd. De methodologie is met een vereenvoudigde meetopstelling getest in extreme verkeerssituatie en bij hoge achtergrondblootstelling in Bangalore, India. Hier kon de methodologie niet alleen worden gevalideerd maar ook worden uitgebreid naar PN (aantal deeltjes). De bijhorende publicatie is op dit ogenblik in review. In A.D.E.M. adviseert UGent het technische team bij de ontwikkeling en bouw van een analoge akoestische sensor waarmee de voornaamste parameter (motorgeluid) uit het voorspellend model voor Black Carbon zal worden gemeten met de TimeLab meetkit. Deze analoge geluidsmeting vormt dan één van de parameters in de ogenblikkelijke blootstelling aan luchtverontreining door de TimeLab meetkit. UGent zal de meetapparatuur ingezet in Bangalore ook beschikbaar stellen voor de calibratie van de meetkit en de calibratie ook wetenschappelijk ondersteunen.

BRAL

http://www.bral.brussels BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel

"We strijden samen met onze leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad."

BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Onze prioriteiten zijn vandaag: een betere luchtkwaliteit, een economie die zowel groen als sociaal is en een efficiënte en participatieve stadsontwikkeling.

Ons werkterrein is de Brusselse metropolitane regio in al haar sociale en culturele diversiteit. BRAL diende een aanvraag voor funding in bij de nationale loterij om het ADEM concept in Brussel uit te rollen. Dit werd goedgekeurd. In het voorjaar 2016 start BRAL met de voorbereidingen om het concept van Gent over te nemen.


BIM

De Brusselse overheid zal partners zijn in het project van BRAL. In die hoedanigheid zitten zij ook mee rond te tafel in Gent.

NAZKA

AdoptaSensor is een haalbaarheidsproject gesteund door het Europees Ruimtevaart Agentschap en maakt tevens deel uit van KBC StartIt. AdoptaSensor wil hoog kwalitatieve (en gebiedsdekkende) luchtkwaliteitsgegevens op straatniveau toegankelijk maken en ter beschikking stellen voor het grote publiek. Een API moet de data daarbij makkelijk tot bij ontwikkelaars en onderzoekers brengen die daarmee aan de slag kunnen en externe diensten kunnen uitwerken (vb "health monitoring" of routering).

IMINDS

STAD GENT

Artikelen over fijnstof in Gent

  • Het parkeerplan 2020 op de wereld morgen artikel

Plan van aanpak

Planning

De lancering van het project gebeurde in de zomer van 2015. 20 mensen verzamelden zich rond dit thema. Timelab biedt infrastructuur en procesbegeleiding aan deze groep.

Hardware

Vergelijkbare projecten

Sensoren

In het vooronderzoek onderzoeken we welke sensoren geschikt zijn om te gebruiken in ons project. Er zijn verschillende toestellen en sensoren beschikbaar die op verschillende manieren fijnstof in de lucht meten. Dit project richt zich op de low cost, optische fijnstof sensoren, die het aantal deeltjes per kubieke hoeveelheid lucht meten. Deze sensoren geven wel een indicatie over de grootte van het stof (1-2µm) maar geen informatie over het gewicht, enkel aantal.

Stof

Hoe werken deze sensoren? Een LED straalt infrarood licht uit, stofdeeltjes weerkaatsen het licht en het teruggekaatste licht wordt opgevangen door een foto cel. Deze info wordt dan ingelezen. De interface van de sensor is ingeplugd op een Arduino.

In a test comparing the performance of the Shinyei PPD42NS with the more expensive Shinyei PPD60PV-T2, the Dylos DC1100 Pro, and the Thermo Scientific pDR-1500; the PPD42NS responds in line with the other instruments but the intensity (dynamic range) of it’s response is off and it’s unfiltered signal is noisy.

Particle instrument intercomparison

air quality monitor using particle counter

Prototype

Prototype.jpg 400px

Gebruikte componenten:

online data logging: https://xively.com/signup